p.o. Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Kwalifikacje

 • studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1984-1990
 • specjalizacja I st w zakresie chirurgii ogólnej 1993
 • tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej 1997
 • tytuł specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej 1999
 • tytuł naukowy doktora nauk medycznych w zakresie chirurgii nowotworów 2003
 • zatrudnienie w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-2002
 • obecnie Oddział Chirurgii Onkologicznej 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Doświadczenie zagraniczne

Surgical Oncology Department, University of Wales College of Medicine, Cardiff, Wielka Brytania 1993

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

 •   Towarzystwo Chirurgów Polskich
 •   Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
 •   Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 •   Polski Klub Koloproktologiczny
 •   European Society of Surgical Oncology

Czynny udział w kongresach, zjazdach i konferencjach z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej w kraju i za granicą.

Członkostwo we władzach towarzystw chirurgicznych.